Podklady pro orientační posouzení školní připravenosti dítěte: