Děkujeme firmě Amazon za milé dárky pro naše děti.

Vážení rodiče,

provoz mateřské školy bude omezen v době vánočních prázdnin od čtvrtka 23. 12. 2021                        do pátku 31. 12. 2021.

V mateřské škole se sejdeme opět v pondělí 3. 1. 2022.

 

VÁŽENÍ RODIČE!
Ve středu 1.září 2021 začíná školní rok 2021/2022.
Provoz mateřské školy začíná ráno v 6.30.
Pro klidné převzetí vašeho dítěte při ranním scházení a zařazení do ranních činností vás
žádáme, abyste dítě vodili do osmi hodin. Pozdější příchody ruší děti při řízených činnostech.
Prosím, zvoňte na zvonek své třídy. V šatně převlékněte své dítě. Učitel od vás bude přebírat
vaše dítě první týden školního roku, tj. 1., 2.a 3.září, ve třídě.
Od 6. září bude vaše dítě přebírat pověřený zaměstnanec naší školky z bezpečnostních a
hygienických důvodů u vchodu mezi šatnou a chodbou budovy.
V 8 hodin se z bezpečnostních důvodů zavírají vrata ve vjezdu do areálu a zamyká se mateřská škola.
Prostor parkoviště a vchodových dveří je monitorován kamerami.
Při vyzvedávání dětí po obědě jsou zamčené dveře z chodby do šatny a pověřený
zaměstnanec mateřské školy předává děti zákonným zástupcům, kteří čekají v šatně.
Při vyzvedávání dětí po obědě zvoňte na třídu, do které vaše dítě dochází.
LVÍČATA 12.00 – 12.30
SLŮŇATA 12.15 – 12.45
HROŠÍCI 12.45 – 13.00
Ve 13.00 se zamyká vchod do mateřské školy.
Děti se po odpolední svačině vyzvedávají od 15 hodin.
Provoz mateřské školy končí v 16.30.
Prostor parkoviště a vchodových dveří je monitorován kamerami.

Adaptační týden nových dětí je do deseti hodin. Druhý týden do 12.15 hodin a dále se bude
odpolední pobyt dítěte řešit individuálně dle schopnosti adaptace dítěte na nové prostředí.
Co potřebují dětí ve školce za oblečení:
- Do třídy: tričko, tepláky, legíny nebo kraťasy, holčičky nosí sukně.
- Bačkory s pevnou patou nebo sandále. Ne boty typu cross.
- Na pobyt venku: podle počasí – tepláky, kraťasy (jiné než do třídy), tričko, mikinu,
bundu, kšiltovku, čepici, sandále, botasky. V zimním období palcové rukavičky.
- V sáčku v šatně musí mít vaše dítě nastálo náhradní oblečení – spodní prádlo,
punčocháče, ponožky, tepláky, trička, pláštěnku.
- Po dobu školního roku gumáky, které uložíme do skříněk v šatně.
Vše podepište příjmením. Děti si své oblečení i boty nepoznají. Zabráníte tak ztrátě nebo výměně.
Značky dětí a kmenovou třídu se dozvíte na informativní nástěnce v šatně.
Nedávejte dětem řetízky, hodinky, náramky, prstýnky. Hrozí nebezpečí úrazu i ztráty.
Na začátku školního roku uvítáme od rodičů každého dítěte dar, který by měl obsahovat tyto
položky: Čtyři krabice tahacích kapesníčků, jedno balení papírových kapesníčků, jedno balení
svačinových ubrousků, jedno balení vlhčených ubrousků, dvě tekutá mýdla (dezinfekční).
Není nutné, aby si děti nosily své hračky do školky, ale jestliže je vaše dítě fixované na svoji
oblíbenou hračku, může si ji po dohodě s učitelem přinést. V takovém případě však dochází
k situaci, že se hračka ztratí nebo se dlouho hledá po třídách.
Důležité upozornění - sledujte, prosím, naše nástěnky i webové stránky, kde jsou
zveřejňovány veškeré informace o chodu školky, o chystaných akcí atd.
Při akcích pořizujeme fotografie (s vaším písemným souhlasem).
Seznamte se se školním řádem naší školky, který je přístupný v šatně na nástěnce.
Těšíme se na vás.


Provoz škol a školních zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid -19

Provoz mateřské školy zahájíme v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
Od dětí před prvním příchodem nevyžadujeme prohlášení o bezinfekčnosti.
Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí ve třídách.

Máme stanovená hygienická a protiepidemická pravidla pro zaměstnance, děti a zákonné zástupce dětí:
U vstupu do budovy, v každé třídě, v jídelně, umývárně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou
v nádobách s dávkovačem.
V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou
vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou a následně dodržuje hygienu
rukou po celou dobu svého pobytu v mateřské škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.
Pravidelně větráme třídy a ostatní prostory mateřské školy.
Máme zajištěno bezpečné osoušení rukou, v mateřské škole můžeme používat textilní ručníky. Prádlo
pereme při teplotě nad 60°.
Úklid a dezinfekce prostor probíhá několikrát denně. Úklid povrchů a ploch provádíme na mokro,
s použitím dezinfekčního přípravku. Koberce vysáváme. Několikrát denně provádíme dezinfekci
dveřních klik, spínače světla, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či
dezinfekce. Prostředky, které používáme, nemají alergenní účinky.
Dohlížíme na zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat do jednorázového
kapesníku, ten neprodleně vyhodit do koše a následně si umýt ruce. Odpadkové koše vynášíme
několikrát denně.
Školní jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe.
Škola je vybavena čistícími a dezinfekčními prostředky, bezkontaktním teploměrem, přiměřeným
počtem roušek.
Upozorňujeme zaměstnance a zákonné zástupce dětí, že osoby s příznaky infekčního onemocnění
nemohou do mateřské školy vstoupit.

Upozorňujeme zákonné zástupce, aby pobyt uvnitř budovy mateřské školy omezili na dobu nezbytně
nutnou. Nemáme možnost vytvořit zónu pro všechny cizí příchozí osoby, kde bychom zajistili plnění
příslušných protiepidemických opatření podle pravidel vyplývajících ze semaforu.

I v tomto školním roce zvážíme konání vystoupení dětí, školní výlety,
kulturní a sportovní akce. 
Aktivity jiných subjektů, které by byly organizované v prostorách mateřské školy a nesouvisí se
vzdělávacím procesem, nebudeme organizovat – hovoříme o „kroužcích“.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid -19 je škola povinna
postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená
pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění – jako je
např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů
a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod. Těmto příznakům budeme věnovat zvýšenou míru pozornosti.
Jestliže příznaky budou patrné již při příchodu dítěte, nesmí být vpuštěno do budovy a zákonný
zástupce si dítě odvede domů.
Jestliže se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte v mateřské škole, neprodleně dojde
k poskytnutí roušky a izolaci se zaměstnancem školy. Zákonný zástupce bude informován telefonicky
ohledně bezodkladného vyzvednutí dítěte a opuštění budovy v nejkratším možném čase.
Škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který
rozhodne o dalším postupu.
Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického
onemocnění, včetně alergického onemocnění – rýma, kašel, je umožněn vstup do budovy mateřské
školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí – tuto skutečnost potvrzuje praktický
lékař pro děti a dorost.