Zápis 2025

do Mateřské školy Sluníčko Dobrovíz
od školního roku 2024/2025

se koná

7. května 2024

v Mateřské škole Sluníčko Dobrovíz,

Pražská 83, Dobrovíz
od 8.00 do 13.00.

S sebou přineste:
Žádost o přijetí dítěte včetně způsobilosti
dítěte navštěvovat mateřskou školu (vyjádření
dětského lékaře)
Občanský průkaz zákonného zástupce
Rodný list dítěte
V případě cizinců povolení pobytu