Rozpočet

Organizace: Mateřská škola Dobrovíz              
               
      Schválený rozpočet Předpoklad plnění Návrh rozpočtu Výhled Výhled
      na rok 2019 2019 na rok 2020 na rok 2021 na rok 2022
VÝNOSY dotace Kraj   4507315 4507315 4958046 5453851 5999236
  dotace zřizovatele   500 000,00 500000 500 000,00 650000 650000
  školné   225 600,00 240080 261 800,00 262000 263000
  úrok   200 300 300 300 300
  příspěvek od rodičů   120 000,00 106000 110 000,00 120000 125000
  stravné   320 000,00 300000 310 000,00 312000 315000
  VÝNOSY CELKEM   5 673 115,00 5653695 6 140 146,00 6798151 7352536
               
NÁKLADY mzdy - stát 521 3 267 811,00 3267811 3 594 592,00 3954051 4349456
  OPPP-stát 521 17 700,00 17700 19 470,00 21417 23558
  odvody -stát 524 1 117 074,00 1117074 1 228 781,00 1351659 1486825
  FKSP – stát 527 65 356,00 65356 71 892,00 79080 86989
  ONIV - stát 518 39 374,00 39374 43 311,00 47644 52408
  náklady stát celkem   4 507 315,00 4507315 4 958 046,00 5453851 5999236
  OBEC            
  spotřební materiál 501 31 000,00 48000 40 000,00 55000 60000
  elektřina 502 50 000,00 42000 45 000,00 50000 60000
  plyn 502 127 000,00 127000 127 000,00 127000 138000
  vodné 503 30 000,00 20000 30 000,00 30000 30000
  opravy a údržba 511 40 000,00 44000 55 000,00 140000 140000
  reprefond 513 3 000,00 0 3 000,00 3000 3000
  ostatní služby 518 159 300,00 159300 148 300,00 165000 170000
  odpisy 551 16 000,00 15412 16 000,00 15412 15412
  poplatky 569 11 000,00 11000 11 000,00 11000 11000
  pojistné 549 4 700,00 4700 4 700,00 4700 4700
  drobný majetek 558 28 000,00 2000 20 000,00 48888 17888
               
  náklady Obec+zřizovatel /2018/ celkem   500 000,00 473412 500 000,00 650000 650000
  ŠKOLNÉ            
  spotřební materiál 501 108 000,00 70000 108 000,00 105000 105000
  elektřina 502 5 000,00 5000 15 000,00 15000 18000
  plyn 502 13 000,00 13000 15 000,00 15000 15000
  vodné 503 5 000,00 5000 8 000,00 8000 8500
  ostatní služby 518 74 600,00 117000 79 500,00 81500 78000
  opravy a údržba 511 10 000,00 0 20 000,00 22000 23000
  cestovné 512 500 168 1 300,00 500 500
  drobný majetek 558 9 500,00 20000 15 000,00 15000 15000
  Náklady školné celkem   225 600,00 230168 261 800,00 262000 263000
               
  náklady z úroků   200 300 300 300 300
  kulturní akce   120 000,00 105000 110 000,00 120000 125000
  nákup potravin   320 000,00 300000 310 000,00 312000 315000
               
  VÝNOSY CELKEM   5 673 115,00 5653695 6 140 146,00 6798151 7352536
  NÁKLADY CELKEM   5 673 115,00 5616195 6 140 146,00 6798151 7352536
  A B C D E F

1

ROZPOČET NA R. 2022 (v Kč)

2

           

3

Organizace: Mateřská škola Sluníčko Dobrovíz

         

4

    účet Návrh rozpočtu na rok 2022 Výhled 2023 Výhled 2024

5

VÝNOSY státní dotace   5 540 163,00 5 951 757,00 6 496 957,00

6

dotace zřizovatele   600 000,00 650 000,00 700 000,00

7

školné   120 000,00 160 000,00 170 000,00

8

stravné   300 000,00 315 000,00 320 000,00

9

úrok   350,00 350,00 350,00

10

VÝNOSY CELKEM   6 560 513,00 7 077 107,00 7 687 307,00

11

  NÁKLADY STÁT :        

12

  FKSP - stát 527 80 442,00 86 538,00 94 538,00

13

NÁKLADY mzdy - stát 521 4 026 916,00 4 326 920,00 4 726 920,00

14

odvody -stát 524 1 361 097,00 1 462 499,00 1 597 699,00

15

ONIV - stát

528,549,527

71 708,00 75 800,00 77 800,00

16

náklady stát celkem   5 540 163,00 5 951 757,00 6 496 957,00

17

NÁKLADY ZŘIZOVATEL:        

18

spotřební materiál 501 80 000,00 71 482,00 80 000,00

19

spotřeba elektřiny 502 60 000,00 90 000,00 100 000,00

20

spotřeba plynu 502 135 000,00 155 000,00 161 482,00

21

spotřeba vody 503 25 000,00 30 000,00 35 000,00

22

opravy a údržba 511 85 000,00 50 000,00 60 000,00

23

reprefond 513 3 000,00 3 000,00 3 000,00

24

služby 518 144 182,00 160 000,00 170 000,00

25

zdrav.prohlídky, ochran.pomůcky 527 3 000,00 5 000,00 5 000,00

26

pojištění 549 4 800,00 5 000,00 5 000,00

27

odpisy 551 20 518,00 20 518,00 20 518,00

28

drobný dlouhodobý majetek 3000-40000 558 30 000,00 50 000,00 50 000,00

29

bankovní poplatky 569 9 500,00 10 000,00 10 000,00

30

celkem náklady zřizovatele   600 000,00 650 000,00 700 000,00

31

NÁKLADY ŠKOLNÉ:        

32

spotřební materiál 501 30 000,00 40 000,00 40 000,00

33

spotřeba el. energie 502 13 000,00 18 000,00 20 000,00

34

spotřeba plynu 502 13 000,00 16 000,00 20 000,00

35

spotřeba vody 503 8 000,00 10 000,00 12 000,00

36

cestovné 512 1 000,00 1 000,00 1 000,00

37

služby 518 50 000,00 70 000,00 70 000,00

38

školení 527 5 000,00 5 000,00 7 000,00

39

celkem náklady školné   120 000,00 160 000,00 170 000,00

40

         

41

  náklady z úroků   350,00 350,00 350,00

42

  náklady stravné   300 000,00 315 000,00 320 000,00

43

           

44

  VÝNOSY CELKEM   6 560 513,00 7 077 107,00 7 687 307,00

45

  NÁKLADY CELKEM   6 560 513,00 7 077 107,00 7 687 307,00

46

  HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK   0,00 0,00 0,00