Zápis 2024

Zápis od školního roku 2023/2024 se koná

10. května 2023

v Mateřské škole Sluníčko Dobrovíz

Pražská 83, Dobrovíz
od 8.00 do 13.00.

S sebou přineste:
Žádost o přijetí dítěte včetně způsobilosti dítěte navštěvovat mateřskou školu (vyjádření dětského lékaře)
Občanský průkaz zákonného zástupce
Rodný list dítěte
V případě cizinců povolení pobytu