Aktuality


Zápis do mateřské školy od školního roku 2019/2020

Registrační číslo - Rozhodnutí
MŠ-Z/1/19 - přijat
MŠ-Z/2/19 - nepřijat
MŠ-Z/3/19 - nepřijat
MŠ-Z/4/19 - nepřijat
MŠ-Z/5/19 - přijat
MŠ-Z/6/19 - nepřijat
MŠ-Z/7/19 - nepřijat
MŠ-Z/8/19 - přijat
MŠ-Z/9/19 - přijat
MŠ-Z/10/19 - přijat
MŠ-Z/11/19 - nepřijat
MŠ-Z/12/19 - přijat
MŠ-Z/13/19 - přijat
MŠ-Z/14/19 - přijat
MŠ-Z/15/19 - nepřijat
MŠ-Z/16/19 - nepřijat
MŠ-Z/17/19 - nepřijat
MŠ-Z/18/19 - přijat
MŠ-Z/19/19 - nepřijat

MŠ-Z/20/2019 - přijat
MŠ-Z/21/2019 - přijat
MŠ-Z/22/2019 - přijat
MŠ-Z/23/2019 - přijat
MŠ-Z/24/2019 - nepřijat
MŠ-Z/25/2019 - přijat
MŠ-Z/26/2019 n- epřijat
MŠ-Z/27/2019 - nepřijat


Vyřazování našich předškoláků

se bude konat ve středu

12. června 2019 od 10 hodin na zahradě mateřské školy.

Při nepříznivém počasí v budově školky.


Školné od školního roku 2019/2020 – výpočet

NIV na provoz: 1041862,15 Kč
Počet dětí: 58
Počet měsíců provozu: 12
Z toho 50 % školné = 748 Kč

Od školního roku 2019/2020 stanovuji výši úplaty na částku 748,00 Kč.

Dne 1. 6. 2019

Mgr. Věra Volfová


Vážení rodiče!

Vystoupení našich dětí ve středu 22. května proběhne:

Lvíčata ve své třídě vystoupí v 15 hodin,
Slůňata ve své třídě vystoupí v 15:30 hodin,
Hrošíci ve své třídě vystoupí v 16 hodin.
Prosíme, v době vystoupení dětí nezvoňte na jejich třídy.


Děkujeme rodičům

Martínka za dovoz a realizaci

písku do pískoviště na naší zahradě.


Vážení rodiče!
Z důvodu rekonstrukce střechy budovy mateřské školy v měsíci červenci 2019 – září 2019 se ruší
prázdninový provoz naší školky.
Děkujeme z pochopení!


Ve středu 15. května
v dopoledních hodinách se
budeme fotit na společná fota tříd.


Zápis do naší školky se koná 13. května 2019.
Součástí zápisu bude Den otevřených dveří, a to od 9 hodin do 11 hodin.


Oznamujeme, že s účinností od 1. 3. 2019 po dohodě se
zřizovatelem, ukončuje MŠ Dobrovíz organizovaný sběr papíru.

Před areálem MŠ je umístěn modrý kontejner, který můžete
k likvidaci papíru používat.


Děkujeme manželům Kotábovým za sponzorský dar naší školce!


VÝHLED AKCÍ PRO DĚTI

15. února Čechova stodola – „Masopust“ – pojedeme
21. února se pobavíme ve školce při Maškarních radovánkách, v kostýmech.
18. března Divadlo Cirkus Žebřík– přijede k nám
9. dubna Divadlo Pod Kloboukem „Evelínko, nejsi kraslice“ –přijede k nám
24. dubna Bublinkový den – přijede k nám
16. května O zvědavé pastelce pana Žáčka – přijede k nám

V době od 20. května do 30. května plánujeme velký výlet se zážitky.


Pro rodiče dětí, které se účastní plavecké školičky:
Ve čtvrtek 3. ledna 2019 jedeme plavat! 

VÁŽENÍ RODIČE!

Z důvodu odstávky elektrické energie

dne 23. listopadu 2018 bude mateřská škola uzavřena.

Děkujeme za pochopení.


VÁŽENÍ RODIČE!

V PONDĚLÍ 15. ŘÍJNA 2018 V 8.30 PROBĚHNE VE ŠKOLCE

VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ, JEDNOTLIVCI I SOUROZENCI.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU SI VYBERTE BALÍČEK Z NABÍDKY

A ZAPIŠTE SE DO SEZNAMU DĚTÍ NA NÁSTĚNKÁCH VE TŘÍDÁCH.

NABÍDKA JE NA NÁSTĚNKÁCH I NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.

DĚKUJEME


 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019
Školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3. září 2018.
V době vánočních prázdnin bude mateřská škola uzavřena od 24. prosince 2018 do 2. ledna 2019.
Prosíme, odhlašujte včas své dítě ze školního stravování v případě, že v době všech prázdnin základní školy nebude navštěvovat mateřskou školu.


 

Vážení rodiče!
Děkuji Vám, že jste si vybrali pro své dítě naši školku.
V naší školce pracují schopní, profesionální a veselí lidé. Těší se na společnou spolupráci. Vaše otázky všichni rádi zodpoví, ale je třeba s učitelem při ranním předávání dítěte domluvit čas, kdy se vám bude věnovat. Žádám vás, abyste ráno umožnili učiteli vykonávat činnosti související se vzděláváním vašich dětí a pouze s ním stručně pohovořili. Veškeré další informace nabízí Školní řád mateřské školy volně přístupný v šatně na nástěnce. Žádám o seznámení se Školním řádem naší školky.

1) Co potřebují dětí ve školce za oblečení:
 Do třídy: tričko, tepláky, legíny nebo kraťasy, holčičky nosí sukně, a bačkory s pevnou patou nebo sandále. Ne boty typu cross.
 Na pobyt venku: podle počasí – tepláky, kraťasy (jiné než do třídy), tričko, mikinu, bundu, kšiltovku, čepici, sandále, botasky.
 V sáčku v šatně budou mít děti nastálo náhradní oblečení – spodní prádlo, punčocháče, ponožky, tepláky, trička, pláštěnku, a v botníku gumáky.
Vše podepište příjmením. Děti si své oblečení i boty nepoznají. Zabráníte tak ztrátě nebo výměně.

2) Značky dětí a kmenová třída budou vyvěšené na informativní nástěnce v šatně.

3) Nedávejte dětem řetízky, hodinky, náramky, prstýnky. Hrozí nebezpečí úrazu i ztráty.

4) Na začátku školního roku uvítáme od rodičů každého dítěte dar, který by měl obsahovat tyto položky: Balení toaletního papíru, tahací kapesníčky, papírové kapesníčky, svačinové ubrousky, vlhčené ubrousky, tekuté mýdlo.
 Budeme rádi, když na výtvarné pomůcky přispějete částkou 200,00 Kč na účet školky.

5) Placení školného a stravného:
 Školné pro školní rok 2018/2019 je 564,00 Kč. Splatné do 15. daného měsíce. Od placení školného jsou osvobozeni předškoláci a děti s odkladem školní docházky.
 Stravné se platí zpětně do 10. dne v měsíci. Vedoucí školní jídelny částky zašle do vašich emailů.
Přesnídávka 8,00, oběd 21,00, svačina 8,00 Kč. Celodenní stravné je 37,00 Kč.

 Do 31. 8. 2018 uhraďte stravovací kredit 700,00 Kč. Vyúčtování dostanete, až bude vaše dítě končit předškolní vzdělávání.
Číslo účtu: 254 939 480/0300

6) Mateřská škola má provozní dobu od 6. 30 do 16. 30. V době prázdninového provozu v červenci končí provoz v 16 hodin. Provoz mateřské školy je přerušen v době vánočních prázdnin na dobu dvou až šesti dnů.
Pro klidné převzetí vašeho dítěte při ranním scházení a zařazení do ranních činností vás žádám, abyste dítě vodili do osmi hodin. V osm hodin se z důvodu bezpečnosti školka zamyká. Pozdější příchody ruší děti při řízených činnostech.
 Odhlašování dětí – do 7:30 hodin na školní mobil, na email školky.

7) Doporučuji při adaptačním režimu domluvit s učitelem individuálně hodinu, kdy si dítě odvedete domů. Děti, které přicházejí poprvé do školky, zvykáme obvykle na školku tak, že si ho vyzvedáváte v deset hodin a za několik dní po obědě a následně ho necháváte ve školce na spaní.
 Není nutné, aby si děti nosily své hračky do školky, ale jestliže je vaše dítě fixované na svoji oblíbenou hračku, může si ji po dohodě s učitelem přinést. V takovém případě však dochází k situaci, že se hračka ztratí nebo se dlouho hledá po třídách. 

Důležité upozornění - sledujte, prosím, naše nástěnky i webové stránky, kde jsou zveřejňovány veškeré informace o chodu školky, o chystaných akcí atd.
Při akcích pořizujeme fotografie (s vaším písemným souhlasem).


 

Omluvný list pro dítě s povinnou předškolní docházkou je pro rodiče k dispozici ve třídě u paní učitelky. Po příchodu do školky po nahlášené nepřítomnosti (telefonicky, mailem, ústně u učitele) rodič zapíše datum nepřítomnosti a důvod, který potvrdí svým podpisem.


 

ROZCHÁZENÍ DĚTÍ PO OBĚDĚ A PO ODPOLEDNÍ SVAČINĚ:

VÁŽENÍ RODIČE!
DĚTI ZE TŘÍDY HROŠÍCI SE ROZCHÁZEJÍ PO OBĚDĚ OD 12.15 HODIN DO 12.45.
ZVOŇTE NA TŘÍDU HROŠÍCI.
ODPOLEDNE OD 15 HODIN. MŮŽETE ZVONIT NA TŘÍDU HROŠÍCI I NA HLAVNÍ ZVONEK.

DĚTI ZE TŘÍDY LVÍČATA SE ROZCHÁZEJÍ PO OBĚDĚ OD 12 HODIN DO 12.30.
ZVOŇTE NA TŘÍDU HROŠÍCI.
ODPOLEDNE OD 15 HODIN. MŮŽETE ZVONIT NA TŘÍDU LVÍČATA I NA HLAVNÍ ZVONEK.

DĚTI ZE TŘÍDY SLŮŇATA SE ROZCHÁZEJÍ PO OBĚDĚ OD 12.15 HODIN DO 12.45.
ZVOŇTE NA TŘÍDU HROŠÍCI.
ODPOLEDNE OD 15 HODIN. MŮŽETE ZVONIT NA TŘÍDU LVÍČATA I NA HLAVNÍ ZVONEK.

Ve fotogalerii zatím nejsou žádné obrázky