Hrošíci 2019/20

Podklady pro orientační posouzení školní připravenosti dítěte: